« Att jämföra grisar och förskolebarn är osmakligt | Main | De allra flesta är rätt mycket för Europa! »

maj 04, 2005

Comments

Pierre Andersson

Självklart får en EU-konstitution inverkan på det du kallar den svenska modellen. Bara detta att det just är en konstitution, till skillnad från mellanstatliga fördrag som hittills, *är* en viktig skillnad.

Att fler beslut fattas med majoritetsbeslut i ministerrådet (i effektivitetens namn) har inverkan på vår demokrati. Hur stor den är kan givetvis diskuteras, men i mina ögon är det en principiellt viktig fråga som borde debatteras.

Den debatten kommer ju aldrig att ske (på allvar) om beslutet ska tas i riksdagen - partierna är ju överens! Med en folkomröstning skulle vi få en sådan diskussion.

Och: Vad är det som är så farligt med en diskussion inom partiet?

Pierre Andersson

PS. Precis som du när jag drömmar om EU som ett vänsterprojekt - men det hindrar mig inte från att vara för en folkomröstning...

Peter

Jag är inte rädd för Europadiskussionen. Den tycker jag vi ska ha, och mycket dessutom. Vad jag försöker säga är att vi ska försöka fokusera på vad Europa verkligen handlar om. Välfärd, trygghet och ett samarbete för ökad rättvisa. Men om vi ska springa på alla bollar, inklusive folkomröstning kommer vi bli trötta. Det har andra liknande angreppssätt på problem visat.

The comments to this entry are closed.